Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh từng có mối quan hệ yêu đương nhưng không hợp nên chuyển sang làm bạn. Nhiều năm qua, […]