Là người chứng kiến sự trưởng thành của Phương Mỹ Chi, Nam Thư không khỏi xúc động khi chứng kiến cô ‘cháu gái nuôi’ ra […]