Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ sẽ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ ʙᴀᴏ ʟâᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị Vɪệɴ KSND ʙáᴄ đơɴ xɪɴ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ?

VKS ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đơɴ xɪɴ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʀᴀ ʟệɴʜ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙị ᴄᴀɴ.

Nɢàʏ 10/11, ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄủᴀ ᴠᴋsɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ʜồ sơ ᴠụ áɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP HCM – Tɪếᴘ ᴛụᴄ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (51 ᴛᴜổɪ, Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ) ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

VKS ᴄʜưᴀ ᴄôɴɢ ʙố ʟý ᴅᴏ ʙáᴄ đơɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ (30 ᴛᴜổɪ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙà Hằɴɢ), ᴠề ᴠɪệᴄ xɪɴ đặᴛ 10 ᴛỷ đồɴɢ để ʙảᴏ ʟĩɴʜ ᴍẹ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ.

Về ᴠấɴ đề ɴàʏ, ᴀɴʜ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴠᴋs ᴄó ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý ᴄʜᴏ ᴍẹ ᴀɴʜ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ.

Tʜᴇᴏ ᴀɴʜ Tᴜấɴ, ʙà Hằɴɢ ‘ʜộɪ đủ ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋɪệɴ’ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 7 ᴛʜôɴɢ ᴛư ʟɪêɴ ᴛịᴄʜ số 06/2018/TTLT-BCA BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC (ɴɢàʏ 7/8/2018) đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ đặᴛ ᴛɪềɴ ʙảᴏ đảᴍ để ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ‘ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ’ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 122 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ sự. Cụ ᴛʜể ʟà ʙà Hằɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ʟầɴ đầᴜ, ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ᴛốᴛ, ᴄʜưᴀ ᴄó ᴛɪềɴ áɴ, ᴄó địᴀ ᴄʜỉ ᴄư ᴛʀú ʀõ ʀàɴɢ; ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙằɴɢ ᴋʜᴇɴ, ɢɪấʏ ᴋʜᴇɴ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ, ɴʜɪềᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ xã ʜộɪ ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

Aɴʜ Tᴜấɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ‘ᴋʜôɴɢ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ đặᴛ ᴛɪềɴ để ʙảᴏ đảᴍ’. Bởɪ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ (ᴛừ ɴɢàʏ ʙị ʙ.ắ.ᴛ đếɴ ɴᴀʏ) ʙà Hằɴɢ đã ᴛʜàɴʜ ᴋʜẩɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ, ăɴ ɴăɴ ʜốɪ ᴄảɪ, ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ đượᴄ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛáɪ ᴘʜạᴍ…

Hồɪ ᴛʜáɴɢ 3, ʙà ʙị ʙắᴛ ᴠớɪ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ʟợɪ ᴅụɴɢ sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀêɴ MXH, ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀêɴ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ, ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ, ᴛɪᴋ.ᴛᴏᴋ ɴóɪ ɴʜɪềᴜ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, sử ᴅụɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ‘ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ’ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

Tạɪ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ʙà Hằɴɢ ʙị ᴄʜᴏ ʟà x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Mỹ Oᴀɴʜ (ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ), ôɴɢ Võ Nɢᴜʏễɴ Hᴏàɪ Lɪɴʜ (ɴɢʜệ sĩ Hᴏàɪ Lɪɴʜ)… ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙà Hằɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴóɪ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʟà ᴅᴏ ᴍìɴʜ ‘ɴằᴍ ᴍơ’, ʟấʏ ᴛʀêɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴠà ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ.

Đếɴ ɴᴀʏ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ʙị ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ. Cụ ᴛʜể, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛừ ɴɢàʏ 24/3/2022 ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ʜạɴ 3 ᴛʜáɴɢ. Đếɴ ɴɢàʏ 21/6, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ 2 ᴛʜáɴɢ. Gầɴ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 8 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄùɴɢ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP Hồ Cʜí Mɪɴʜ, Vɪệɴ KSND TP Hồ Cʜí Mɪɴʜ đã ʀᴀ ʟệɴʜ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ 19 ɴɢàʏ đốɪ ᴠớɪ ʙà Hằɴɢ. Đếɴ ɴɢàʏ 6/9, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙị ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ 1 ʟầɴ ɴữᴀ ᴠớɪ ᴛʜờɪ ʜạɴ 1 ᴛʜáɴɢ 27 ɴɢàʏ.

Đếɴ ɴɢàʏ 10/11, Vɪệɴ KSND TP. HCM ʀᴀ ʟệɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴛíɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 4/11. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄʜưᴀ ʀõ ʟầɴ ɴàʏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ sẽ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴɢàʏ. Tíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ɢầɴ 8 ᴛʜáɴɢ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *